ЗАРАБОТИ СО ХОТ-ХОТ

Почитувани, Нашата градежна компанија Хот-Хот ви нуди можност со склучување на договор за градба со нашата компанија вие да станете член од нашиот Хот-Хот клуб. Како член на овој клуб, вие добивате клуб картичка со сопствен ИД број по кој ќе бидете регистрирани. Оваа клуб картичка ви нуди многу поволности како за нас така и за вас. Еден таков пример е тоа доколку вие на некој ваш пријател, член од семејството или познаник му препорачате да ги користи нашите градежни услуги за изградба на неговата нова куќа, вие ќе се стекнете со парични средства во износ од 2% по извршената прва уплата од негова страна (Пр. Ако куќата која би се градела изнесува 30.000€, на вашата сметка ќе бидат префрлени средства во износ пд 600€ ). Доколку вашите препораки продолжат и понатаму на трети лица, покрај финансиските придобивки вашата лојалност ќе биде наградена и со дополнотелни специјални бонуси.

EkoKukja
EkoKukja
EkoKukja