БРВНАРИ

Високиот квалитет на ХОТ-ХОТ е резултат на повекегодишната традиција во изработка на дрвени куќи. Животот и одморот во ХОТ-ХОТ куќите направен од трупци е во совршен склоп со природата.Заборавете на нервозниот и стресен живот, вратете се во природен мирен и здрав живот и уживајте во убавините на природата. ХОТ-ХОТ куќите кој што се направени исклучиво од дрво со кружен или полукружен пресек нудат удобен животен простор и природно зрачење во најголема мера.Квалитетот на ХОТ-ХОТ куќите е висок како по обликот и разноликоста на аритектонските форми така и по важните својства на дрвото како градежен материјал. Правилната обработка на дрвото како жив матреијал истражувањата, технолошкиот развој и долгогодишното искуство гарантира високи квалитети и тоа дека ХОТ-ХОТ се наоѓа на водечките места во Македонија и пошироко. ХОТ-ХОТ куќите се прилагодуват на индивидуално живеење на сите жители без ограничување, од планирање до изградба по ваш вкус и начин на живот.За разлика од останатие гардежни материјали дрвото дише,што значи дека дрвото е дифузно и пропусно во двата смера.

Ѕидовите од дрва секогаш ја регулираат влажноста во просторијата со впивање на влага и на нејзино повторно испуштање кога надворешните температури ќе се променат . Дрвото може да издржи повеќе од 100 години на различни временски промени. Дрвените конструкции се поотпорни и пофлексибилни за разлика од челичните или ѕиданите.Дрвото е природен и еколошки материјал. Освен како градежен материјал дрвото со својата структура , бојата и миризбата влијае на човечкото здравје и како такво се смета за најздрав градежен материјал.Ѕидните панели се произведени од еколошка ОЅВ плочакои се обложени со гипс-картон плочи. Како изолационен материјал се употребуваат природна минерална волна и стиропор кој се одлична природна, топлотна и звучна изолација. Електростатичките особини на дрвото го спречуваат статичкиот електрицитет и струењето на прашината во просторијата кое е многу корисно за луѓето кои што се склони на алергија. Незаборавно е чуството на една ноќ преспиена во брвнара