ХОТ-ХОТ СИТИ

Населбата HOT-HOT CITY е прва од низата населби што ќе се градат во иднина. Населбата се простира на површина од 17 000 м2 и како целина е оградена.

HOT-HOT CITY е лоцирана на 700 м од скопската обиколница и е со асфалтен пат дирекно поврзана со клучка. Овој тип на домување е широко распространет во Америка и во некои останати земји и истиот обезбедува безбедност, интимност и ексклузивност во домувањето. Секој купец на објект во HOT-HOT CITY добива сопствен имотен лист. Пред подпишувањето на договорот неопходно е да се потпише нотарски акт со кодексот на однесување.

Самата населба инфраструктурно е целина за себе и нејзините содржини обезбедуваат еден ексклузивен конфорен и безбеден живот.Во склопот на компанијата ХОТ-ХОТ која ќе ја менаџира оваа и сите останати населби ќе постојат служби за хортикултурно одржување на дворовите, слузба за одржување на базените, хаус-мајсторска служба. Користењето на овие служби ќе биде по желба на купувачите.

Обезбедувањето на наелбата заедно со мониторингот ќе биде извршувано од професионални обезбедувачи 24h на ден и тоа ќе биде задолжителен месечен надоместок на секој сопственик во HOT-HOT CITY.

Влезот и излезот за сопствениците во HOT-HOT CITY ќе биде со посебни чип картици, а посетителите ке можат да влезат со претходно одобрување од сопственикот.

 • Безбедност во вашите домови
 • Главен влез со рампа
 • Камери и мониторинг на населбата
 • Фитнес центар
 • Приватен биљард клуб
 • Супер маркет
 • Градинка и игротека
 • Плацеви од 220-500 м2
 • Објекти од 100-250 м2
 • Oбјекти со базен и BBQ
 • Пешачка и џогинг патека
 • Приватни улици
 • Кодекс на однесување